լայնատարած

լայնատարած

Dasnabedian 1995: 439

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 25,10
largement déployé, très étendu

freq: 1

Mowradyan 1993: 335 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.227. 237
(in: լայնատարած եւ արդակ)

Mowradyan 1993: 335 (section 3)

Փիլ.

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼԱՅՆԱՏԱՐԱԾ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. Տարածեալ ընդ լայն. ընդարձակատարած. համատարած. լայնածաւալ. լայնաձիգ. *Լայնաարած եփրատ, կամ օդ, կամ գետին, կամ ընդարձակութիւն. Խոր. ՟Բ. 76: Խոսր.: Նար. ՟Հ՟Թ. եւ ՟Ծ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԱՆ — (ոյ, ոց. եւ ի, աց.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἁγγεῖον, ἅγγος, σκεῦος vas, receptaculum, instrumentum Անօթ. ընդունարան. գործած ʼի պէտս ամալոյ ինչ. սպաս յո՛ր եւ է նիւթոյ՝ որ տանի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁπειρία, τὸ ἅπειρον infinitas, immensitas Անբաւն գոլ. անչափութիւն. անսահմանութիւն Աստուծոյ. ... *Ամենայն էիցս սկիզբն եւ վախճան՝ նախէն, բովանդակութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0345 Chronological Sequence: 6c, 7c ա. χυτός (որ է լոյծ) Հ fusilis, aequalis արթ. հարթածաւալ. դիւր. յարդարուն. ... *Դաշտք որպէս լայնատարած արդակ էութիւնքն: Գործուն եւ արդակ սերմանողին տայցէ. Փիլ. բագն. եւ Փիլ. սամփս.: *Ի հայել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐՎԱՐԱԳՈՒՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0549 Chronological Sequence: 10c ա. Քաջ անջրպետել քան զամենայն վարագոյր ընտիր. *Լայնատարած դրամբ ... գերվարագուրեաց. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴԱՐՁԱԿԱՅԱՐԿ — ( ) NBH 1 0766 Chronological Sequence: 10c ա. Որոյ յարկն է ընդարձակ, լայնատարած. *Զհրացանկն գաւիթ ընդարձակայարկ յատակաց վայրիցն ագինայ. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴԱՐՁԱԿԱՏԱՐՐ — ( ) NBH 1 0766 Chronological Sequence: 10c, 13c, 14c ա. Որոյ տարրն՝ նիւթն կամ տեղին է ընդարձակ. լայնատարած. եւ Ճոխ. *Զմիջոց բացութեան ընդարձակատարր յարկի բնաւին աշխարհի. Նար. խչ.: *Ընդարձակատարր տեղի իմ (կոյսդ). Մաշտ. ջահկ.: *Յոյժ ընդարձակատարր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԱՅՆԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: 11c ա. Լայն լրիւ իւրով. լայնատարած. *Իբր ʼի լայնալիր մարդկան, եւ ʼի հովտային լերանց հաւաքեալ. Ասող. ՟Ա. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 13c ա. Լայնատարած. ընդարձակ. համասփնիւռ. *լայնածաւալ տեղի. Շար.: *Ի լայնածաւալ ծփանաց աշխարհիս ծովու. Նար. ՟Ձ՟Բ: *եդեմականաղբերնբղխիչ լայնածաւալ ընթացիւք. Երզն. լուս.: իսկ Փարպ. *Ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԱՅՆԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Ձգել ընդ լայն. լայնատարած. *լայնաձիգ հեռաւորութեամբ, եւ ընդարձակ միջոցաւ. Նար. կուս.: գ. ԼԱՅՆԱՁԻԳՔ. գ. Ընդարձակ տարածութիւն. *Սոփոկղէս ասէ, մի է աստուած, որ արար զերկինս, եւ զլայնաձիգս երկրի, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.